Wie we zijn

Art2Change

Wij zijn Linda Helle-Melief en Marianne Kuijlaars en wij hebben samen Art2Change opgericht. Wij hebben elkaar leren kennen als collega’s bij een grote corporate organisatie die continu in verandering is. We hebben honderden leiders en coaches opgeleid en getraind, supervisies verzorgd in verandertrajecten, samengewerkt aan complexe verandertrajecten en zowel als leidinggevende als adviseur gewerkt aan veranderprogramma’s. Door onze verschillende persoonlijkheden en achtergronden vullen we elkaar aan en blijven we elkaar inspireren en uitdagen. We geloven in samen creëren en leren niet alleen met elkaar maar juist met de organisaties. Uitgeleerd dat zijn we nooit. We zijn gezamenlijk op avontuur gegaan om onze passie te volgen in de wereld van gedragsveranderingen binnen organisaties. 

Het is onze missie om leiders in organisaties kennis en expertise te bieden over cultuur-, gedragsveranderingen en transformaties zodat zij veerkrachtiger worden en beweging kunnen creëren. Wij geloven in duurzame verandering in co-creatie. Daarom hebben wij Art2Change opgericht. Waar daar behoefte aan is werken wij samen met een netwerk aan ervaren trainers & adviseurs. Wij zien zoveel verandering op ons afkomen, van groot tot klein, van corporate organisaties tot MKB. Wij zijn er echt van overtuigd dat meer kennis van cultuur- en gedragsverandering deze uitdagende veranderingen makkelijker zullen maken. Onze kennis en expertise leveren en daaraan mogen bijdragen, de kunst van veranderen dat is wat ons drijft!

 

Onze waarden zijn:

● Inspiratievol leren
Plezier in voortdurend blijven leren en elkaar inspireren
● Benut kansen
Aandacht voor verbinding van kwaliteiten en talenten in organisaties
● Co-creëren
Energie op co-creëren passend bij de situatie in de praktijk
● Duurzaam veranderen
Geborgde verandering die leiders en organisaties nu en in de toekomst zelf kunnen aanpakken

Linda; Ik heb een passie voor het bestuderen van de dynamiek in leiderschapsteams. Mijn drive is om samen met leiders ongewenste ingesleten gedragspatronen aan te pakken, beweging te creëren en het volledige potentieel van de organisatie te benutten
Marianne; Gefascineerd door duurzaam veranderen en anders te leren kijken sta ik naast jou om te inspireren, leren, experimenteren en creëren en de organisatie de goede kant op te laten bewegen.