Waarom gedrag?

Gedrag en gedragsverandering is een hot topic, en dat vinden wij heel logisch. In deze blog delen wij daarom 3 onderwerpen over “Waarom gedrag?”:

● Wat is gedrag?
● Het belang van gedragsverandering
● Waarom gedrag veranderen moeilijk is

Wat is gedrag
Er zijn vele definities van gedrag. Als we het over gedrag hebben gaat het eigenlijk altijd om: Zichtbare acties en reacties. Gedrag is iets wat je kan waarnemen én voordoen. Zoals iemand die uitleg geeft aan een collega, of mensen die koffie halen bij de koffieautomaat.

Belang van gedragsverandering
Als jij als leider van een organisatie een grote veranderambitie hebt, krijg je bijna altijd met mensen en hun gedrag te maken. Ook als jij problemen wilt oplossen heb je met mensen en hun gedrag te maken. We hebben het bij organisatieverandering vaak over de strategie, structuur en systemen. Maar de kern van de zaak is meestal het veranderen van het gedrag van mensen. Mensen met weerstand. Mensen die ja zeggen en nee doen. Mensen die heel hard willen gaan of juist niet in beweging komen.

Het menselijk gedrag heeft dus grote invloed op de omgeving. Gedrag is niet alleen vaak de oorzaak van problemen in een organisatie, mensen en hun gedrag vormen ook vaak een groot deel van de oplossing.

Waarom gedrag veranderen moeilijk is
Gedragsverandering is dus vaak noodzakelijk, het is echter niet altijd eenvoudig. Dat ligt aan meerdere factoren. Automatisch, onbewust gedrag (zoals de lamp aandoen als je binnenkomt) wint vaak van gecontroleerd, bewust gedrag (zoals het vertonen van nieuw gewenst gedrag). Zo werkt ons brein nou eenmaal.

Mensen en organisaties hebben ook de neiging om terug te vallen in oud gedrag en oude patronen omdat dat simpelweg makkelijker is. Het vraagt minder energie van het brein om te doen wat je altijd doet dan om het nieuwe te doen. Bijvoorbeeld het is makkelijker om op je automatische piloot in de ochtend aan je werk te beginnen zoals je altijd deed, dan om eerst een overleg te hebben waar je eerst het gezamenlijke werk verdeelt met je collega’s.

Maar… er is ook goed nieuws: gedrag is wel degelijk te beïnvloeden en te veranderen! Dat begint met het begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. En vervolgens bepalen welke interventies je kan organiseren.

Tot slot
In dit blog hebben we kort 3 onderwerpen over gedrag besproken. Daar is uiteraard nog veel meer over te delen, dus dat volgt in volgende blogs.

Wij zijn gedreven om kennis en inzichten over gedragsverandering in organisaties verder te vergroten. Dat is hoognodig. Zodat organisaties zelf in staat zijn gedrag duurzaam te veranderen en de veranderdoelen te bereiken. “Welk gedrag ga jij veranderen?” Ready for Art2Change? Bekijk ons aanbod.